Bezpieczeństwo zewnętrzne pojęcie - strona 225

Traktat z Maastricht

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Marta Małolepsza
  • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078

Zagranicznej i Bezpieczeństwa . Rozszerzenie zakresu działania Wspólnot o nowe sektory: przemysł, sieci...

Zagadnienia z polityki

Pobrań: 42
Wyświetleń: 1617

. Wszyscy w jednakowym stopniu ponosiliby odpowiedzialność za pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe. Pax Nipponica...

Socjologia pracy

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Socjologia pracy i organizacji
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3675

-POJĘCIE, RODZAJE I ZNACZENIE. W WYNIKU REALIZACJI OKRESLONYCH ROL I ZAJMOWANYCH POZYCJI ZAWODOWYCH...

Makroekonomia w pigułce

  • Uniwersytet Łódzki
  • prof. nadzw. dr hab. Wiltold Kasperkiewicz
  • Makroekonomia
Pobrań: 5551
Wyświetleń: 15946

-2010 CYKL KONIUKTURALNY – pojęcie cyklu, charakterystyka, geneza PKB koniunktura – występowanie róŜnych...