Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne - strona 77

Funkcje nauki o polityce

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1008

w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym. Trójelementowa koncepcja państwa Koncepcja umowy społecznej Hobbesa...

ANALIZA FINANSOWA SZJ i SZŚ procedura

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr inż. Jolanta Szadkowska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 11046

narzędzie identyfikacji działań nieskutecznych jak również zapoczątkuje wewnętrzne działania doskonalące...

Terror - omówienie terminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Mirosław Karwat
 • Przemoc w Polityce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

praktycznych celów w rządzeniu) oraz ideologiczne (rytualne). Zasadnicza zewnętrzna praktyczna funkcja terroru...

Terroryzm - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Mirosław Karwat
 • Przemoc w Polityce
Pobrań: 133
Wyświetleń: 791

terrorystycznymi w celu zwalczania przeciwników zewnętrznych lub wewnętrznych Formy terroryzmu państwowego...

Istota sprawozdań finansowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2751

/ sprawozdania fakultatywne, 2) ze względu na adresatów: a/ sprawozdania zewnętrzne, b/ sprawozdania wewnętrzne...

Stosunki i służba dyplomatyczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1099

, które nie mają charakteru obowiązujących norm prawa m-dowego -istotne znaczenie odgrywają również normy prawa wewnętrznego...

Zarządzanie - test 1

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

realizowanych celów : strategiczne i niestrategiczne finalne i pośrednie wewnętrzne i zewnętrzne przetrwania...

Terytorium-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1330

do terytorium państwa nadbrzeżnego morskie wody wewnętrzne - zatoki, zatoki historyczne, wody portów, ujścia...