Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne - strona 35

Finanse publiczne- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

), bezpieczeństwo wewnętrznego systemu finansowego, bezpieczeństwo zewnętrznego systemu finansowego. Wskazana...

Samoświadomość

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141

i zewnętrzną: Treści wewnętrzne obejmują myśli, emocje, pragnienia. Są to tzw. zdarzenia prywatne. Treści...

Motywacja - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Andrzej Stańda
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 252
Wyświetleń: 518

zarządcza, Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, Narzędzia motywacyjne, Motywowanie jako proces ....

Kompetencje RM i Prezesa RM

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

. 146 ust. 1 - określenie, że RM prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną; art. 146 ust. 2 - ustanawia...

Koszty zewnętrzne w transporcie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1792

Koszty zewnętrzne w transporcie –ich rodzaje oraz metody i formy internalizacji tych kosztów...