Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski - strona 74

Insurekcja Kościuszkowska.

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Sławomir Godek
  • Historia administracji
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1764

- w wojnie polsko- rosyjskiej dowodził frontem południowym, wcześniej zasłużył się w wojnie o niepodległość...

Wolność religijna - omówienie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Jarosław Matwiejuk
  • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 700

jest wrodzonym prawem naturalnym. Ponieważ polski ustawodawca stoi na stanowisku tak zwanego umiarkowanego...

Bezrobocie - patologie społeczne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Danuta Szczupak
  • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1631

rzeczy jest niezaspokojenie ważnych potrzeb życiowych, a wśród nich poczucia bezpieczeństwa? Przed kilku...