Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski - strona 22

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wstęp do informatyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1232

• Komputerowy słownik języka polskiego, PWN, 1998: – bezpieczeństwo – stan niezagrożenia, spokoju, pewności...

Charakterystyka NATO - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 847

potrzebowała amerykańskiej pomocy gospodarczej. W Europie nie myślano o systemie bezpieczeństwa jako o systemie...

Państwo kapitalistyczne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2492

oraz zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego kraju\ Państwo liberalno-demokratyczne...

Stany nadzwyczajne w tradycji RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1806

przez Prezydenta. Z względu na obronność lub na zewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Mała Konst. Za jedyną...

PAŃSTWO W SYSTEMIE POLITYCZNYM

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Kornaś
 • Nauka o państwie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1225

miedzy nimi a władzą ● Okres przed państwowy był okresem anarchii i zagrożenia bezpieczeństwa jednostek...

Polityka energetyczna- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

) a zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 2.03. Lokalizacja rezerw surowców energetycznych – węgiel i uran (2000 r. wg...

Wykład - traktat z Mastricht

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

→ określenie widełek stóp procentowych w poszczególnych krajach.  wspólna polit. zagraniczna i bezpieczeństwa...