Wykład - traktat z Mastricht

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - traktat z Mastricht - strona 1 Wykład - traktat z Mastricht - strona 2 Wykład - traktat z Mastricht - strona 3

Fragment notatki:

TRAKTAT Z MASTRICHT - 7 CZĘŚCI /ROZDZIAŁÓW/
I Część pierwsza
 wprowadzenie unii gosp. i monetarnej. Zostały przedstawione 4 kryt. kt. muszą być spełnione przez kraje przystępujące:
→ poziom deficytu budżetowego → ogólna zadłużenie państwa /nie może przekroczyć 60% PKB/
→ poziom inflacji
→ określenie widełek stóp procentowych w poszczególnych krajach.
 wspólna polit. zagraniczna i bezpieczeństwa oraz współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Od 1993 r. ma być powołany EUROPOL. II Część druga - dotyczy zmiany nazwy z EWG na Wspólnota Europejska
III Część trzecia - dotyczy EWWiS; /podejmowanie decyzji większością głosów/
IV Część czwarta - dotyczy EWEA /podejmowanie decyzji większością głosów/
V Część piąta - wspólna polit. zagraniczna i bezpieczeństwa
VI Część szósta - polit. prawna i sprawy wew., nacisk na wzmocnienie granic zewn.
VII Część siódma - postanowienia końcowa.
Trzy etapy konferencji
Turyn - marzec 1996 r.
 miały być poprowadzone rozwiązania dot. polit. bezpieczeństwa;
 pomysł zmiany liczby członków Komisji Europejskiej /teraz 5 największych państw ma po 2 członków→dąży się do tego aby każdy kraj miał swojego członka/
 inicjatywa utworzenia 2-go kręgu integracji /Francja -Niemcy/→został odrzucony
 przyjęcie nowych członków /2 projekty/ zakładano, że unia się rozszerzy kosztem zniesienia funduszy pomocowych /zostaną przeznaczone na nowe państwa / - nie zgodziły się biedne kraje unii;
zakładano, że przyjmą nowe państwa lecz bez funduszy pomocniczych ze strony unii - nie zgodziły się kraje kt. chciały przystąpić.  jak pomóc Wielk. Bryt. w eksterminacji krajów /choroba wściekłych krów/
Dublin - grudzień 1996 r.
 podpisanie paktu stabilności i wzrostu
stwierdzono, że 01.01.1996 r. w obiegu bankowym obowiązuje EURO
od 01.01.2002 do 01.07.2002 w obiegu powszechnym obowiązuje waluta narodowa i EURO
01.07.2002 wchodzi do obiegu powszechnego tylko EURO;
 w 1998 r. negocjacje z krajami starającymi się o członkostwo;
Amsterdam - czerwiec 1997 r. - zakończenie konferencji na kt. podjęto decyzje:
 jeżeli Unia rozszerzy się o nie więcej niż 5 krajów to zmniejszy się liczba komisarzy. Nie po 2 członków w komisji lecz każdy kraj po 1 przedstawicielu. To 5 państw będzie miało wzmocnioną poz. w Radzie;
 „Koncepcja Elastycznej Integracji” oznacza że istnieje możliwość zacieśnienia współpracy pomiędzy niekt. państwami w ramach W.E i sprawach wewnętrznych, polityce prawnej. Wynika to z tego, że Wielk. Bryt. nie chciała przystąpić do EURO podobnie Dania i Szwecja. Jeżeli chodzi o Wspólną Polit. Zagraniczną i Bezpieczeństwa → ”koncepcja konstruktywnego wstrzymania się od głosu” → chodzi o to aby pod szyldem UE można zacząć działania militarne /przywracanie pokoju, pomoc humanitarna/ bez udziału państwa kt. nie chce wziąć w niej udziału i nie przeciwstawia się jej /liczba wstrzymujących się nie może przekroczyć 1/3 - czyli 5 państw/ ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz