Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski - strona 13

Certyfikacja wyrobów i systemów zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ustawa o systemie oceny zgodności...

System bankowy w Polsce

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

tego stulecia uczynił ją bezprzedmiotową. Idea utworzenia banku emisyjnego powróciła w Królestwie Polskim...

Granica lądowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

stronach granicy); występuje pas bezpieczeństwa, który ma chronić; jest to ostatni zewnętrzny pas w granicy...

Sytuacja kryzysowa a stany nadzwyczajne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2051

lub konstytucyjnego ustroju państwa. -zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, czyli zagrożenia wojną...

Stan wojny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1148

. Z1992r. Organ doradczy Prezydenta w zakresie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa miała...