Bezpieczeństwo i higiena pracy - strona 12

Standardy zarządzania ryzykiem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Paweł Nowicki
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3066

się -polepszenia organizacyjnej stabilności -podwyższenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony...

Bezpieczeństwo Pracy - wiadomości ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Wacław Andrusikiewicz
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3584

Wykład 1: bezpieczeństwo i higiena pracy. BHP - ogół działań podejmowanych w zakresie problemów...

Funkcje państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o Państwie i Polityce
 • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1295

państwowe będą tworzyć nowe miejsca pracy, zapewniać odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy...

Zestaw pytań na egzamin - opracowanie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Biomechanika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994

bezpieczeństwa i higieny pracy przy maksymalnej jej wydajności. Określana jest bardzo często...

Ochrona pracy młodocianych i kobiet

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1176

przed szkodliwym oddziaływaniem narzędzi i warunków pracy. Obok ogólnych przepisów 0 bezpieczeństwie i higienie...