Bezkręgowce chronione w polsce - strona 2

Przyroda Polski-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Barbara Jadczak
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

. W których parkach narodowych w Polsce chroniony jest krajobraz równin starych zlodowaceń? Cechy: - zajmują 29...

Systematyka - ptaki - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1568

w Polsce , które nie mają u nas terenów lęgowych ani zimowisk, bywają jedynie po drodze * są najliczniejszą...

Babiogórski PN referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • dr Barbara Woś
 • Turystyka na obszarach chronionych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2835

na terenie Polski. Znajduje się on w Polsce południowej, w powiecie suskim i nowotarskim (województwie...

Drób

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1841

, nie tylko na obszarach chronionych ale także na użytkowanych rolniczo. Ochrona zwierząt gospodarskich w Polsce- zespół ds...

Ochrona przyrody

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Anna Miechówka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2373

ma największy udział % w Polsce? Obszary chronionego krajobrazu. 22. Zwierzęta wymienione w załączniku II...

Obiekty pod ochroną w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

, co upoważnia umieszczenie ich w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Spośród bezkręgowców w zestawieniu...

Płazy - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1701

szkodniki * w Polsce chronione są wszystkie płazy SALAMANDRA PLAMISTA TRASZKA ZWYCZAJNA, GRZEBIENIASTA...