Bez końca - strona 11

Układ Słoneczny - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

, ale nie może tego robić bez końca, poniżej poziomu ujścia Erozja denna jest regulowana przez regionalną bazę erozji...

Prażenie - omówienie i reakcje

 • dr Sławomir Daniel
 • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2065

4. Prażenie      4.1. Uwagi wstępne      Prażenie  jest  jedną  z głównych operacji przygotowawczych do właściwych procesów  metalurgicznych.  Głównym  celem  procesu  prażenia  jest  otrzymanie  produktów  o  odpowiednim  składzie  chemicznym  oraz  własnościach  fizycznych,  które  nadawałyby  ...

Trzy koncepcje chrystologiczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anatol Marcol
 • Chrystologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 973

Chrystologia - to teologiczna nauka o Jezusie Chrystusie. Wykształciły się 3 koncepcje chrystologiczne: 1. Chrystologia oddolna : takie patrzenie na osobę Jezusa Chrystusa gdzie najpierw dostrzegamy Go jako człowieka (syn cieśli). Takim Go też poznali apostołowie (syn człowieczy - syn Boży) ( Dz....

Rynek doskonale konk

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1078

krótkookresowe są dopuszczalne, gdy jednak ciągną się one bez końca i bez nadziei na poprawę sytuacji w dłuższym...

Gospodarowanie - Potrzeby

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1134

dla zastąpienia kurczących się zasobów paliw węglowodanowych. Przykładów substytucji można by mnożyć bez końca...

Filozofia - praca

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1953

Dokładna tematyka notatki jest następująca: koncepcja filozofii, charakterystyka filozofii starożytnej, Sokrates i Platon, Arystoteles, rys filozofii średniowiecznej, scholastyk, Tomasz z Akwinu, Emanuel Kant, charakter filozofii współczesnej, fenomenologia Huserra, egzystencjalizm, Kartezjusz, umi...

Gospodarowanie

 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4221

dla zastąpienia kurczących się zasobów paliw węglowodanowych. Przykładów substytucji można by mnożyć bez końca...