Benzol

Koksowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

- 3%-5% amoniak - 0.2%-0.4% benzol - 0.8%-1.4% gaz koksowniczy - 12%-18% POLSKIE KOKSOWNIE...

Węgiel-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Gryglewicz
 • Chemia i technologia chemiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1330

- 0,8 Wartość opałowa 17 MJ/m3 Przeróbka benzolu • Frakcja węglowodorowa (70 - 200oC) • Skład benzolu...

Rola i znaczenie górnictwa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

chemicznych, jak np.: karbidu, amoniaku i innych. Produktami ciekłymi są smoły, benzol surowy i fenole...

Areny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1470

i ta ciekła frakcja nazywa się benzolem surowym. Znajduje się w niej głównie benzen (70%) i toluen (~15...

Bitumiczne asfalty - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inz. Hanna Marszałek
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1197

są to asfalty przemysłowe, rozpuszczone w szybkoschnących rozpuszczalnikach (np.: solwatach, benzol, benzyna...

Podstawy nauk o Ziemi

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1274

: łatwo rozpuszcza się w benzolu, nafcie, Powstawanie: w skalach osadowych przy udziale bakterii, Gips...

Asfalty upłynnione

 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3773

nafty, benzol, olej obojętny, benzyna lakowa , ksylan -100-40 ° p - 100-200 ° c - upłynniamy 10-40...