Benzol - strona 2

Asfalty i papy - badania

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 210
Wyświetleń: 777

węgla, benzyny, benzolu i innych rozpuszczalników. Asfalty mają czarną barwę i stałą lub półstałą...

Metalurgia proszków - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

, alkohol, eter, aceton, benzol, benzynę, kamforę w ilościach nie przekraczających 1% mas) oraz stosuje...

Ścieki przemysłowe - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Środowisko Morza Bałtyckiego
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1575

gazu koksowniczego połączona z oddzieleniem smoły, amoniaku, benzolu i innych produktów ubocznych...

Proces technologiczny

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Matynia
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 637
Wyświetleń: 5194

też użyty jako paliwo po usunięciu z niego amoniaku, smoły węglowej i benzolu. Surowy gaz koksowniczy...

MAteriały bitumiczne - laboratorium

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inz. Hanna Marszałek
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 959

.: solwatach, benzol, benzyna lakowa) z ewentualnymi domieszkami uszlachetniającymi. Roztwory mają barwę czarną...

Geologia - opis minerałów

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Leśniewska
 • Geologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1512

Wlasnosci chemiczne: latwo rozpuszcza sie w benzolu, nafcie, dwusiarczku wegla, stezonym kwasie azotowym...