Bazylea - strona 11

Wykład - historia prawa narodów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 196
Wyświetleń: 490

być Kongregacja, pierwszy raz zwołana w Bazylei, a potem co 5 lat w różnych miejscach; głosowali jednością głosów...

Unia Europejska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3220

finansowym. W 1988 roku w Bazylei kraje członkowskie grupy G-10 zrzeszające najbogatsze państwa świata...

Polskie ustawy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071

i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r. (Dz.U. z 1995 r. nr 19, poz...

Bankowość - wykład II

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Bogumiła Swat
 • Bankowość
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4725

mikroostrożnościowe - Bazylea III , która ma byc podstawą wydania kolejnej dyrektywy w sprawie ryzyka kredytowego (CRD...

Krytycyzm - Kant

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Augustyniak
 • Filozofia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1820

epistemologicznym. R. Avenarius – Bazylea E. Moch – prof. Fizyki – Wiedeń Filozofowie zajmowali się krytyką...

System bankowy i polityka monetarna

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei. Na podstawie umów zawartych między Narodowym Bankiem Polskim...

Rozwój drukarstwa w XV wieku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

, Tybingę, Lubekę, Hamburg i inne miasta, na pozostającą w bliskim kontakcie z Niemcami Szwajcarię (Bazylea...