Błądzenie losowe - strona 5

Wykład (5)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Metody statystyczne w biologii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : próby losowe, estymator, estymator zgodny...

Zmienne losowe

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1085

ZMIENNE LOSOWE Zmienna losowa (ZL) X(ω) jest funkcją przekształcającą przestrzeń zdarzeń...

Rozkład normalny - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

Zmienne losowe ciągłe - rozkład normalny X −m :N(0,1) σ Twierdzenie 2. Jeśli zmienne losowe X1...

Statystyka - pytanie 51

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

51. Wskaż (jeśli istnieją) odpowiedniki empiryczne pojęć (zmienna losowa, wartość oczekiwana...

Zmienne losowe jednowymiarowe

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
 • Geomatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

2.2. Zmienne losowe jednowymiarowe Zmienną losową nazywamy dowolną funkcję X, która zdarzeniom...

Umowy losowe - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 224

UMOWY LOSOWE Rozmiar a nawet istnienie świadczenia zależą od przypadku. Umowy losowe różnią...

Próba statystyczna

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
 • Geomatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1484

zmiennej losowej populacji generalnej (całej zbiorowości). Punktem wyjścia badania statystycznego...

Statystyka - wykład 1c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

Parametry zmiennej losowej - zmienna losowa skokowa - zmienna losowa ciągła Def. Wartością...