Attyka - strona 5

Stropodachy wentylowane - opis

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1624

wentylowane Połączenie ze ścianą (Stropodach dwudzielny) Połączenie z attyką (Stropodach dwudzielny...

Stropodachy wentylowane 2 opis

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

wentylowane Połączenie ze ścianą (Stropodach dwudzielny) Połączenie z attyką (Stropodach dwudzielny...

Powstanie i charakterystyka polis

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Grecji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 952

. Tylko w niektórych miastach istniała liczniejsza populacja kupców i rzemieślników. W Attyce istniało wiele mniejszych...

Dachy płaskie i stropodachy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

Œcianki kolankowe, attyki ograniczaj¹ce obrze¿a stropodachu, kominy przechodz¹ce przez po³aæ, œciany...

Historia i rozwój alfabetu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka śródziemnomorska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1127

(obejmowała alfabety Azji Mniejszej i przyległych wysp, Cyklady, Attyki, Megary Koryntu, Sikonu, Agros...

Demokracja ateńska- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1099

rodowym i nie chciały stracić swoich praw po okresie tyranii. Nowy podział obywateli: Attyka podzielona...

Ekonomika budownictwa cz.2

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Marek Sawicki
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4018

attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej itp. Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu...