Atomic - strona 2

Kosmologia-przedstawiciele

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Adam Jacek Świeżyński
 • Kosmologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022

był A. Einstein). Bohr przedstawił obronę swoich racji w pracy Atomic Physics and Human Nature (1958). Od 1940...

History of European integration

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr M.Szkarłat
 • European Integration
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

- European Economic Community, European Atomic Energy Community; 1965/1966 - Luxembourg crises and compromise...

Wykład - european union

 • Politechnika Śląska
 • Kultura Wielkiej Brytanii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Netherlands, Belgium, Luxemburg Established customs union Created European Atomic Energy Community No customs...

Traktaty rzymskie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

do życia Europejską Wspólnotę Energii Atomo­wej (European Atomic Energy Community - EURATOM...

The cold war in the USA

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr B. Kochman-Haładyj
 • Historia krajów anglojęzycznych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 896

development of atomic and hydrogen bombs instilled fear in Americans. Some believed that the nation's new...

Analiza lądowa - Wykład6

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

materiałów (żeliwa, stale) ATOMOWA SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA (ASA) (atomic absorption spectrometry AAS...

Wykład - spektrometria

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Leśniewicz
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

atomowa Absorpcyjna spektrometria atomowa (ang. atomic absorption spektrometry) jest instrumentalną metodą...