Aplikacja adwokacka

Ustrój i organizacja adwokatury.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1841

aplikację adwokacką - praktykę w adwokaturze oraz zdać egzamin adwokacki. Osoby posiadające tytuł naukowy...

Adwokatura - Wymagania zawodowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

na adwokata musi ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację adwokacką, tj. praktykę w adwokaturze...

Rachunek relacji - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1617

aplikację adwokacką, jest adwokatem, wiec ma aplikację JA -> AA p->q modus ponendo ponens JA (więc) ^ p AA q...

Słówka prawnicze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Krzysztof Żółtański
 • Język angielski
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1820

vocational course - kurs aplikacyjny na adwokata Pupil barrister - aplikant (aplikacja adwokacka...

Procedury, instytucje i role

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

i przymuszająca. Zanim pojawi się w sądzie, adwokat musi się roli nauczyć w toku długich studiów i aplikacji...

Współpraca prawnika i ekonomisty

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

- ukończenie aplikacji adwokackiej w Polsce i złożenie egzaminu adwokackiego Zwolnienie z obowiązku wykonania...

Etyka adwokata

 • Etyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2877

i następne cztery lata aplikacji adwokackiej. Adwokat przyobleka togę mając około 30 lat i od razu przyjmuje...