Analiza wariancji - strona 8

Ekonometria- wykład 4

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonometria
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784

kwadrat Błąd standardowy 0,134335 Obserwacje 10 ANALIZA WARIANCJI df SS MS F Istotność F Regresja 1...

Psychometria

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3689

PSYCHOMETRIA - WYKŁAD 1 (09-10.10.2004) Literatura: Brzeziński, “Wprowadzenie do teorii testów” Anastasi, A., Urbina (1999), „Testy psychologiczne” Drwal, Radosław (1995/96), „Kulturowa adaptacja testów” Rembowski, J. (1986), „Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży” Hornowska, E. (200...

Rachunkowość - wzory i definicje

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

(analiza wariancji) źródła zmienności sumy kwadratów stopnie swobody średnie kwadraty między grupami suma 1...