Analiza termiczna - strona 4

Termografia - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

może współistnieć z fazami stałymi. Metodą wykrywania eutektyków jest analiza termiczna. Jak wynika z niżej podanego...

Techniki analizy chemicznej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jolanta Kumirska
 • Analiza żywności
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1526

- analizy termiczne Metody instrumentalne (Inny podział): - bezpośrednie ( próbka od razu badana bez...

Koloidy glebowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Lucjan Wyka
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1904

zmiany masy (TG), analiza termiczna prędkości zmiany masy (DTG) – zmiany pojemności cieplnej (DTA...

Oznaczenie zawartości wody - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

termograwimetrycznej. różnicowa analiza termiczna (DTA) - polega na pomiarze różnicy miedzy temperaturą badanej próbki...

Właściwoćci markoskopowe minerałów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Horst Antosiak
 • Geologiczne podstawy gleboznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

się ponadto analizy i badania chemiczne, rentgenograficzne, derywatograficzne (różnicowa analiza termiczna...

Pytania do egzaminu 11-20

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elementy elektroniczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

z temperaturą zmienia się rezystancja w kierunku rewersyjnym. Dlatego w analizie termicznej charakterystyki...

Reakcje w fazie stałej-oparcowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski
 • Technologia ciała stałego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2492

, jak analiza termiczna (określenie temperatury przemian chemicznych i fazowych, identyfikacja faz...