Termografia - ćwiczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Termografia - ćwiczenie - strona 1 Termografia - ćwiczenie - strona 2 Termografia - ćwiczenie - strona 3

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ĆWICZENIA NR 10
TERMOGRAFIA
CEL ĆWICZENIA:
Sporządzenie wykresu równowagi ciecz - ciało stałe dla układu dwuskładnikowego naftalen - dwufenyl.
Aparatura i urządzenia:
Termopara pomiarowa
Rejestrator kompensacyjny
Łaźnia wodna
Regulator napięcia
Odczynniki: Probówki z mieszaninami o składzie (w % mas.)
1. 100 % naftalenu -
2. 90 % naftalenu 10 % dwufenylu
3. 80 % naftalenu 20% dwufenylu
4. 70 % naftalenu 30% dwufenylu
5. 60 % naftalenu 40% dwufenylu
6. 50 % naftalenu 50% dwufenylu
7. 40 % naftalenu 60% dwufenylu
8. 20 % naftalenu 80% dwufenylu
9. 10 % naftalenu 90% dwufenylu
10. - 100% dwufenylu
- 1 -
WSTĘP:
Układ ciecz -ciało stałe możemy spotkać podczas prowadzenia procesu krystalizacji, rozpuszczania i otrzymywania stopów innych materiałów.
Faza jest to część rozpatrywanego układu ograniczonego wyraźną powierzchnią od jego reszty, jednolita w swym wnętrzu, różniąca się właściwościami od materii z drugiej strony powierzchni rozdziału ( tzw. granicy faz ).
Reguła faz określa warunki w jakich współistnieją w stanie równowagi.
Reguła Gibbsa mówi : liczbę stopni swobodnych układu, tzn. liczbę parametrów wyznaczających równowagę, które można zmienić w dowolnych granicach i nadal mieć do czynienie z układem fazowym.
z = s - f - r - R + 2 [1]
z- liczba stopni swobody
s- liczba składników
f- liczba faz
R- liczba niezależnych reakcji chemicznych zachodzących w układzie
r- liczba równań wyrażających zależności funkcjonalne między ułamkami molowymi wynikającymi z identyczności składu faz lub z góry określonego składu.
Przyjmując stałość ciśnienia, liczbę stopni swobody można wyznaczyć z równania
z = s - f ' - r - R +1 [2]
Na podstawie wzoru 2 wnioskujemy, że w układzie dwuskładnikowym mogą współistnieć najwyżej trzy fazy skondensowane. Maksymalna ilość stopni swobody wynosi 2, dlatego wykres równowagi fazowej dla układów dwuskładnikowych podaje się w układzie współrzędnych temperatura - skład roztworu wyrażony w ułamkach molowych lub masowych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz