Akwedukt - strona 8

Przepływy w kanałach

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 623

, melioracyjne (nawadniające i odwadniające), akwedukty i inne. Głównym przedmiotem zainteresowania inżynierii...

Podatek VAT - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2023

, rybołówstwem, roboty budowlane zapór, kanałów, akwedukty, usługi świadczone przez kempingi, krótkotrwałe...

Kanalizacja

 • Politechnika Łódzka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3871

nad trasami obiektów lub pod nimi. Kanały można prowadzić nad przeszkodą na akwedukcie lub sklepieniami...

Geografia turystyczna - materiały

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Piotr Migoń
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 770
Wyświetleń: 7357

Zakres i przedmiot geografii turystycznej Geografia turystyczna - opis świata z punktu widzenia turystyki, obejmujący te elementy, które są przydatne przy planowaniu i organizacji działalności turystycznej, zarówno ze strony turystów - odbiorców produktu turystycznego, jak i organizatorów turystyk...

Kontynenty

 • Kadry dla Europy
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3815

, świątynie, akwedukty, mosty. Jeśli chodzi o świątynię, to sławę równą ateńskiemu Partenonowi zyskał Panteon...

O. Adam Wojtczak OMI - Mariologia i pneumatologia

 • Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
 • o. Adam Wojtczak
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Przedmiot: Teologia dogmatyczna: mariologia i pneumatologia Wykładowca: o. prof. UAM dr hab. Adam Wojtczak OMI Miejsce i czas: WSD Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (Poznań), rok akademicki 2015/2016, semestr zimowy Notatki przygotowane zostały przez dwóch kleryków ww. seminar...

Historia ustroju - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1911

wody (akwedukty sporządzone były z ołowiu), również naczynia były ołowiane, Przyczyny społeczne...

Encyklopedia rachunkowości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria zarządzania i organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

W    WALUTA Jednostka pieniężna będąca prawnym środkiem płatniczym w danym kraju, a także taka, która została wycofana z obiegu, ale podlega wymianie. Z punktu widzenia danego kraju wyróżnia się: 1) w. krajową, czyli pieniądze będące w danym kraju prawnym środkiem płatniczym (np. w Polsce - waluta ...