Aktywność zawodowa - strona 17

Wykład - Kwalifikacje zawodowe formalne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Anna Lipka
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050

realne -poziom wykształcenia -staż pracy -wiedza -umiejętności Zatrudnienie- aktywność zawodowa...

Wykład - bezrobocie w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Przybyła
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

. Współczynnik aktywności zawodowej : Az = Sr - zasoby siły roboczej Lp - ludność w wieku produkcyjnym Wartość...

Wykład - Polityka rodzinna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Arkadiusz Witold Przybyłka
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1435

= zwiększenie zaangażowania zawodowego pracowników = zaspokajanie aspiracji i dążeń Zatrudnienie: to aktywność...

Artykuły o bezrobociu-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

jest wysokie bezrobocie, ale jest nim również najniższy w UE wskaźnik aktywności zawodowej ludności. Analiza...

Zbiór informacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Wanda Sułkowska
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 2793

potrzeb, a niezależnie od aktywności zawodowej  Prawo do świadczenia powstaje nie w wyniku określonego...

Osobowość, sojusznik czy przeciwnik

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1435

z kimś doświadczonym przez los opuszczonym, zrozpaczonym. Piąty wymiar to sumienność, pozwalająca prognozować aktywność...

Zarzadzanie

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1519

jako bezrobotnych, oraz trzecią grupę - potencjalnych pracobiorców 2.STOPIEŃ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ - odsetek ludności...

System zabezpieczenia społecznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2226

względu na ich aktywność zawodową, Ustawa może określać poziom dochodów uprawniających do wypłaty...

Outplacement i ocenianie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1715

powszechną; nie objęci: nowo przyjęci w okresie adaptacji, dłuższa przerwa w aktywności zawodowej np. urlop...