Wykład - Polityka rodzinna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Polityka rodzinna - strona 1 Wykład - Polityka rodzinna - strona 2 Wykład - Polityka rodzinna - strona 3

Fragment notatki:

Polityka społeczna
dr Arkadiusz Przybyłka
WYKŁAD IV
Polityka rodzinna to całokształt norm prawnych, działań i środków przeznaczonych przez państwo w celu stworzenia odpowiednich warunków życia dla rodziny, jej powstania i funkcjonowania.
Rodzina to podstawowa komórka społeczna składająca się z rodziców i dzieci. Charakteryzuje się cechami:
- wspólne mieszkanie
- wspólne nazwisko
- wspólna własność
- ciągłość biologiczna
- wspólnota kulturowa i duchowa
Fazy życia rodziny:
I faza - od momentu zawarcia związku małżeńskiego do czasu narodzin pierwszego dziecka
II faza - od narodzin pierwszego dziecka do narodzin ostatniego dziecka
III faza - od narodzin ostatniego dziecka do momentu wyjścia z domu pierwszego dziecka
IV faza - od wyjścia pierwszego do wyjścia ostatniego
V faza - od momentu wyjścia wszystkich dzieci, małżonkowie zostają sami
VI faza - od momentu śmierci jednego z małżonków
Funkcje rodziny:
Biologiczna:
- seksualna
- prokreacyjna
Ekonomiczna:
- materialno - ekonomiczna
* produkcyjna
* zarobkowa
* gospodarcza
* usługowo - konsumpcyjna
- opiekuńczo - zabezpieczające
Społeczno - wyznaczające
- klasowa
- legalizacyjno - kontrolna
Socjo - psychologiczne
- socjalizacyjna
- kulturalna
- rekreacyjno - towarzyska
- socjalno - ekspresyjna
Typy rodzin:
A). Pełna i niepełna
B). Małe (nuklearnej) i wielopokoleniowe (wielka)
C). Patrylinarna (dominuje ojciec) i matrylinarna (dominuje matka)
D). Patrylokalna i matrylokalna
Model rodzin niepełnych:
Rodziny niepełne
Samotna matka Samotny ojciec Rodziny osierocone
- śmierć współmałżonka
Rodziny rozbite
- rozwód
- separacja
Rodziny niepełne biologicznie
- urodzenie dziecka pozamałżeńskiego
Rodziny niepełne czasowo


(…)

… i popytową rynku pracy lub sytuacja, w której część zasobów pracy w wieku produkcyjnym jest skłonna podjąć pracę a nie znajduje zatrudnienia.
W ujęciu przedmiotowym to kategoria analityczna rynku pracy i oznacza niezrealizowaną podaż pracy, będącą wynikiem nierównowagi pomiędzy popytem na pracę a podażą siły roboczej, czyli to problem ekonomiczny.
W ujęciu podmiotowym rozpatrywane jest od strony jednostek…
… i społecznymi, a także skuteczna interwencja w sytuacjach, których z powodów problemów materialnych bądź społecznych może dojść do zerwania więzi społecznych bądź zagrożone jest uzupełnianie przez rodzinę jej pozostałych funkcji
Polityka zatrudnienia i bezrobocie to praktyczna działalność organów władzy publicznej (szczebla centralnego i lokalnego) zmierzająca do realizacji określonych celów, w sferze zatrudnienia.
Polityka zatrudnienia zajmuje się:
Czynnikami określającymi zasoby pracy
Społecznymi aspektami wykorzystania zasobów pracy Relacjami miedzy zasobami i zapotrzebowaniem gospodarki narodowej
Planowaniem zatrudnienia
Kontaktami miedzi pracownikami a pracodawcami
Oczekiwaniami i postawami pracowników i pracodawców
Trendami zatrudnienia
Kosztami pracy
Rozwojem pracowników
Cele polityki zatrudnienia…

* prace interwencyjne
* roboty publiczne
* pożyczki (dla bezrobotnych lub pracodawców)
- pasywne
* dla bezrobotnych
* wcześniejsze emerytury
* zasiłki i świadczenia przedemerytalne
O tych programach decyduje:
1. Stopa bezrobocia
2. Środki finansowe przeznaczone na nie
3. Efektywności wykorzystania tych środków
4. Aktywność służb zatrudnienia oraz motywacja bezrobotnych do poszukiwania i podejmowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz