Akceptor - strona 4

Cykl Calvina - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1456

. Część aldehydu 3-fosfoglicerynowego, która nie jest potrzebna do odtwarzania akceptora CO2...

Klasyfikacja enzymów - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 777

- przenoszą ładunki (elektrony i jony H3O+ - protony) z cząsteczki substratu na cząsteczkę akceptora: AH2 + B...

Elektrochemia, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Zdzisław Jan Targoński
 • Zafałszowania produktów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1141

) do drugiego. donor elektronów jest utleniany receptor(akceptor) jest redukowany Kierunek przepływu elektronów...

Biochemia-pytania Zestaw 8

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

reakcjach redox jako akceptor elektronów a) Podaj pełną nazwę tego związku b) Z jakich prostych substancji...

Polski Slownik Enzymow

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

. OKSYDOREDUKTAZY EC 1.1. Działające na grupę -OH jako donor EC 1.1.1. Z NAD+ lub NADP+ jako akceptorem 1.1.1.1...

Egzamin z mikrobiologii

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Marian Sławomir Sęktas
 • Mikrobiologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2618

akceptorem elektronów jest: a) NO31b) So c) Fe3+ d) SO4222. Produktem końcowym redukcji dysymilacyjnej...