Administracja samorządowa - strona 23

Prawo administracyjne - opracowanie

Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: źródła prawa administracyjnego, podstawowe pojęcia teoretyczne, podziały terytorialne państwa, terenowe jednostki organizacyjne administracji specjalnej, kontrola. Część Pierwsza: zagadnienia i pojęcia ogólne Teorii prawa administrac...

Sąd administracyjny

Pobrań: 98
Wyświetleń: 1463

kompetencyjny - pomiędzy organami administracji samorządowej, a organami administracji rządowej. Spór pomiędzy...

Opracowanie pytań egzaminacyjnych 3

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Ewa Stefańska-Sulik
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1596

z podmiotami administracji samorządowej. Wg ustawy administrację tę stanowią: 1) podmioty samorządowe...

Finanse publiczne - wykłady (całość)

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
  • Finanse publiczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1071

administracji samorządowej oraz zadań zleconych ustawami Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, np. związanych...