Administracja niezespolona w gminie - strona 2

Administracja rządowa terenowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1239

i marszałek), a w powiecie i w gminie rozwiązanie trzecie. Podmioty Administracja rządowej w terenie wojewoda...

Terytorialna administracja w II RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 770

administracji ogólnej RP podzielono na województwa, powiaty, gminy miejskie i wiejskie. W 1939 roku w Polsce...

Kompetencja ogólna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

rodzaju (np. zarząd gminy, powiatu, województwa, samorządowe kolegia odwoławcze, okręgowe rady adwokackie...

Podział administracyjny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

terytorialnego, ale i dla potrzeb administracji zespolonej. Obejmuje ona całe obszary graniczących ze sobą gmin...

Zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 560

Administracja rządowa zespolona i niezespolona Struktura samorządu terytorialnego w PL Rada gminy Wójt...

Wojewoda

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1246

i odwołuje organy administracji niezespolonej) koordynuje i nadzoruje działalność jednostek samorządu...