Adhezja - strona 23

Opracowanie zagadnień - fizykochemia polimerów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. Trochimczuk
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1190

POLIMERY 1. Definicja polimerów i czynniki wpływające na ich właściwości. Polimer - cząsteczka utworzona przez połączenie wiązaniami kowalencyjnymi powtarzających się fragmentów zwanych merami. Związki wielkocząsteczkowe o makrocząsteczkach zbudowanych z powtarzających się elementów struktury, zwa...

Regeneracja części maszyn

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy eksploatacji i remontów maszyn
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2345

do podłoŜa polega przede wszystkim na adhezji (przyczepności) mechanicznej oraz na wzajemnej spójności...

Kompozyty polimerowe - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1204

mechaniczne zależą również w dużym stopniu od energii adhezji na granicy faz polimer/napełniacz. Energia...

Histologia - układ krążenia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Histologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1568

do wzrostu adhezji a następnie migracji monocytów do warstwy wewnętrznej naczynia. Ponadto komórki śródbłonka...

Nadwrażliwość

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1134

tkanek przez eozynofile uczestniczy integryna VLA-4 wiążąca się z obecną na śródbłonku cząsteczką adhezji...

Notatki własne chemia

Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

– są to materiały organiczne, które dzięki zachodzącym w nich zmianom fizycznym (adhezji i kohezji) zmieniają swoją...