Adamski

note /search

Adamski, Historia mediów i dziennikarstwa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1904

  1        Historia mediów i dziennikarstwa        Materiały z wykładów dla studentów I roku  Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie        Spis tre ś ci:  HISTORIA MEDIÓW I DZIENNIKARSTWA – WYJA Ś NIENIE POJ ĘĆ  2   HISTORIA KSI Ąś KI I DRUKU5   HISTORIA PISMA 5   MATE...

Rozpiętość wynagrodzeń

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

jest temu przede wszystkim nowozatrudniony kierownik Adamski. Został on zatrudniony jako kierownik nowego...

Rodzina - konspekt

  • Socjologia edukacji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1351

wielu nauk. Jak waszym zdaniem można by zdefiniować małżeństwo? Odpowiedź: Franciszek Adamski twierdzi...

Pedagogika personalistyczna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1939

jako środek do celu innego człowieka względem społeczeństwa (por. F. Adamski, 1993, s.12). Z racji przyjętego...