Adamski

Adamski, Historia mediów i dziennikarstwa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1785

  1        Historia mediów i dziennikarstwa        Materiały z wykładów dla studentów I roku  Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie        Spis tre ś ci:  HISTORIA MEDIÓW I DZIENNIKARSTWA – WYJA Ś NIENIE POJ ĘĆ  2   HISTORIA KSI Ąś KI I DRUKU5   HISTORIA PISMA 5   MATE...

Rozpiętość wynagrodzeń

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

jest temu przede wszystkim nowozatrudniony kierownik Adamski. Został on zatrudniony jako kierownik nowego...

Rodzina - konspekt

  • mgr Alekasndra Nowakowska-Kutra
  • Socjologia edukacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1190

wielu nauk. Jak waszym zdaniem można by zdefiniować małżeństwo? Odpowiedź: Franciszek Adamski twierdzi...

Mediosfera i mass media-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Małgorzata Laskowska
  • Nauka Kościoła o mediach i dziennikarstwie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

o środkach komunikowania myśli- Częstochowa 1997 - Kościół a kultura masowa- Franciszek Adamski- Kraków 1998...

Pedagogika personalistyczna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Bogusław Ludwig
  • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1575

jako środek do celu innego człowieka względem społeczeństwa (por. F. Adamski, 1993, s.12). Z racji przyjętego...