Adamski

Adamski, Historia mediów i dziennikarstwa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1869

  1        Historia mediów i dziennikarstwa        Materiały z wykładów dla studentów I roku  Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie        Spis tre ś ci:  HISTORIA MEDIÓW I DZIENNIKARSTWA – WYJA Ś NIENIE POJ ĘĆ  2   HISTORIA KSI Ąś KI I DRUKU5   HISTORIA PISMA 5   MATE...

Rozpiętość wynagrodzeń

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

jest temu przede wszystkim nowozatrudniony kierownik Adamski. Został on zatrudniony jako kierownik nowego...

Rodzina - konspekt

  • mgr Alekasndra Nowakowska-Kutra
  • Socjologia edukacji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1323

wielu nauk. Jak waszym zdaniem można by zdefiniować małżeństwo? Odpowiedź: Franciszek Adamski twierdzi...

Kataliza związków metali-ćwiczenia

  • Politechnika Warszawska
  • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
  • Technologia chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Zespół: Monika Koziara Ewelina Cieplińska Magdalena Parzych Piotr Adamski Paweł Ćwik Rafał Buga...

Pedagogika personalistyczna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Bogusław Ludwig
  • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1834

jako środek do celu innego człowieka względem społeczeństwa (por. F. Adamski, 1993, s.12). Z racji przyjętego...