Światowa Organizacja Handlu - strona 6

Ekonomia ogólna

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1519

powstały: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu. Organizacje...

Umowy i organizacje gospodarcze - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

do państw socjalistycznych; 1994 r. GATT uległ rozwiązaniu → powstała Światowa Organizacja Handlu (WTO...

Reforma ONZ-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Curanovic
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 658

i Światową Organizacją Handlu - wzmocnienie współpracy z parlamentami narodowymi - potrzeba stworzenia...

Ubezpieczenia w turystyce- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Piotr Cybula
 • Ubezpieczenia w turystyce
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1484

, do WTO (światowa organizacja handlu) nie stosuje sie ograniczę co do przypuszczalnej formy organizacyjno...

Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 973

. Instytucje wspierające liberalizację w sferze usług finansowych Światowa Organizacja Handlu (WTO) Organizacja...

Wprowadzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

w ramach GATT/Światowej Organizacji Handlu, pochodzące ze Szwajcarii; informacje dotyczące grup interesu...