Reforma ONZ-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reforma ONZ-opracowanie - strona 1 Reforma ONZ-opracowanie - strona 2 Reforma ONZ-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

REFORMA ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH JAKO PRÓBA ODPOWIEDZI NA WYZWANIA XXI WIEKU
- zmiany, jakie nastąpiły w środowisku międzynarodowym na początku lat 90. XX wieku, uwidoczniły problem reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej adaptacji do zmieniającego się otoczenia międzynarodowego
- u źródeł debaty nad przyszłością NZ znajduje się odczucie, iż struktury i metody pracy Organizacji nie podążają za ewolucją systemu międzynarodowego
- konieczne jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:
Jakie są podstawowe cele działalności systemu NZ?
Jaka jest jego rola i przydatność w dzisiejszym świecie?
Jakie były pierwotne oczekiwania?
Jak Organizacja może przystosować się do ewolucji systemu międzynarodowego, aby z właściwą strukturą i odpowiednim zapleczem finansowym mogła skutecznie działać dla dobra ogółu?
- tocząca się obecnie dyskusja dotycząca reformy ONZ ma co najmniej trzy podstawowe źródła:
Po pierwsze, propozycje i działania w tym kierunku są inspirowane programem restrukturyzacji, jaki już na początku swego mandatu w 1997 przedstawił Sekretarz Generalny Kofi Annan
Po drugie, wynikają z Deklaracji Milenijnej Narodów Zjednoczonych przyjętej na szczycie milenijnym w 2000 roku Po trzecie, zostały niejako sprowokowane wstrząsem, jakim dla społeczności międzynarodowej stał się atak na World Trade Center, a jeszcze bardziej interwencja USA i Wielkiej Brytanii w Iraku w marcu 2003 (doprowadziło to do głębokich podziałów między członkami Rady Bezpieczeństwa, a nawet poddania w wątpliwość celowości istnienia ONZ)
DEKLARACJA MILENIJNA
- formułuje podstawowe wartości mające zasadnicze znaczenie dla stosunków międzynarodowych XXI wieku: wolność, równość, solidarność, tolerancję, szacunek dla przyrody i współodpowiedzialność
- siedem milenijnych celów stanowi ambitny program przedsięwzięć, od eliminacji skrajnego ubóstwa do zapewnienia zrównoważonego środowiska naturalnego
- potwierdzenie centralnej pozycji Zgromadzenia Ogólnego jako głównego organu przedstawicielskiego
- przeprowadzenie częściowej reformy Rady Bezpieczeństwa, umacnianie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
- wezwanie do większej spójności i współpracy między ONZ a jej agendami, instytucjami z Bretton Woods i Światową Organizacją Handlu
- wzmocnienie współpracy z parlamentami narodowymi
- potrzeba stworzenia większych możliwości sektorowi prywatnemu
PODSTAWOWE PROBLEMY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ONZ
Nowe wyzwania współczesnego świata
- zjawisko globalizacji i fragmentaryzacji świata
- wzrost nierówności między bogatymi a biednymi


(…)

…)
- nieregularne wpłaty wpływają niekorzystnie na prowadzenie racjonalnej polityki budżetowej
- w 1994 powołano zespół ds. finansowania ONZ, którego celem było zajęcie się problemem niepłacenia składek
- opracowano terminarz wpłat oraz podkreślono groźbę sankcji wobec dłużników
- w 2000 Zgromadzenie Ogólne przyjęło też zmiany w sposobie formułowania budżetu, przyjmując za podstawę obliczeń na rok bieżący…
… bezpieczeństwa ekonomicznego
- Rada Bezpieczeństwa Ekonomicznego zajmowałaby się przeglądem stanu gospodarki światowej
- jej kontroli poddano by działania Światowej Organizacji Handlu i Międzynarodowej Organizacji Pracy
- celem tworzenia Rady byłaby centralizacja nie tylko polityk związanych z handlem światowym, ale też z międzynarodowym systemem monetarnym i rozwojem światowym
Usprawnienie prac Zgromadzenia…
… dotyczących praw człowieka tylko konwencja o prawach dziecka ma 192 ratyfikacje, konwencja genewska o ochronie ofiar wojennych ma ich 191, a konwencja w sprawie zwalczania rasizmu 168
- większość innych konwencji wiąże przeciętnie po kilkadziesiąt państw
- w kwestii walki z międzynarodowym terroryzmem żadna z dwunastu konwencji nie jest uniwersalna, wiążą bowiem od 56 do 176 państw
Wątpliwości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz