Świętokradztwo - strona 3

Na wspak - streszczenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 980
Wyświetleń: 1701

. Rodziły się w nim pomysły potworne dotyczące świętokradztw: nadużycie wody święconej i świętych olejów...

Reformacja- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2191

R e f o r m a c j a Daniel Olszewski Dzieje chrześcijaństwa w zarysie., Andrzej Buzek Historia Kościoła., S. Filipowicz Historia myśli polityczno-prawnej., J.Todd Reformacja., J. Baszkiewicz F. Ryszka Historia doktryn politycznych i prawnych., teksty źródłowe (Traktat o wolności chrześcijańskiej, ...

Początki i ksztatowanie się republiki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

trybun Gaius Grakchus przeprowadził wiele przydatnych reform, jednak został osądzony o świętokradztwo...

Historia prawa karnego-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adam Redzik
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 406

(od zdrady, czarów, krzywoprzysięstwo, świętokradztwo) → charakter sakralny kary (poświęcenie przestępcy...

Prawo średniowieczne a styl życia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

- dla mnichów; grabież - dla rycerzy; świętokradztwo - dla chłopów; oszustwo - dla mieszczan itp. Przedmioty...

Francja - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1386

. Dokonał różnicowania na zbrodnię obrazy majestatu boskiego: bluźnierstwo, świętokradztwo...

Kanon

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia sztuki
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2506

wieku (galeria) Umiejętność rozpoznania: - Artur Grottger - Pożegnanie powstańca, Świętokradztwo...