Środki trwałe w budowie - strona 5

Zakładowy plan konta

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

niematerialnych i prawnych P 083 Środki trwałe w budowie A Zespół l — Środki pieniężne, rachunki bankowe...

Aktywa trwałe - Aktywa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

Aktywa trwale - środki trwałe, kompletne i zdatne do użytku, oraz - środki trwałe w budowie...

Plan kont

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3255

niematerialnych i prawnych 080 - Środki trwałe w budowie 090 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa...

Definicje z UoR

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1778

w obcych środkach trwałych, d) inwentarz żywy. Środki trwałe w budowie - rozumie się przez to zaliczane...

Rach budżetowa aktywa trwałe

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2240

pozostałych środków trwałych 080 Inwestycje ( Środki trwałe w budowie) Środki trwałe ewidencjonujemy...

Bilans - podstawowe informacje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595

. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe...

Sprawozdawczość finansowa- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1435

Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe...

Analiza finansowa - bilans

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

i maszyny d. Środki transportu e. Inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe...