Środki łączności - strona 7

Transport i spedycja

  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Teoria sportu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2688

, udzielenia odpowiedzi przez adresata przy użyciu takiego środka łączności w jakim została złożona. W Europie...

Problemy ochrony danych osobowych

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1862

się również środki łączności bezprzewodowej. Mający dostęp do takich sieci operator usług telekomunikacyjnych...

Architektura TCP IP w Windows 1

  • Politechnika Warszawska
  • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

w roku 1978 przez ISO (International Organization of Standards), ułatwia tworzenie i opisywanie środków...

Metody negocjacji

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2114

, wykorzystując do porozumiewania się nowoczesne środki łączności, dostępne zarówno w Nowym Jorku, Tokio...

Kodeks karny wykonawczy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

©Kancelaria Sejmu    s. 1/94  2007-01-17                  USTAWA  z dnia 6 czerwca 1997 r.    Kodeks karny wykonawczy      CZĘŚĆ OGÓLNA    Rozdział I  Zakres obowiązywania    Art. 1.  § 1. Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach  o przestępstwa skarbowe i wykroczenia s...