Średnia ważona - strona 5

MODEL BROWNA

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Szeregi czasowe
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2401

ma postać: Model Browna jest rozwinięciem metody średnich ważonych co oznacza, że wagi maleją wykładniczo...

Wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1764

Średni ważony koszt kapitału: WACC (Weighted Average Cost of Capital)-średnioważony koszt kapitału...

Wycena przedsiębiorstwa - sprawozdanie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

do czynienia, gdy są spełnione trzy podstawowe warunki: zwrot zainwestowanego kapitału przewyższa średni ważony...

Znaczenia analizy finansowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr M. Hamrol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

przedsiębiorstwa operacyjnej i inwestycyjnej Stopę dyskontową wyznaczamy w oparci średni ważony koszt kapitału...

Koszt kapitału

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

0,45 Narastający z roku na rok średni ważony koszt kapitału jest spowodowany coraz trudniejsza sytuacją...