Studia II stopnia, Kraków, Politechnika Krakowska, energetyka na wydziale inżynierii elektrycznej i komputerowej, stacjonarne, kryteria przyjęć, informacja

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, Politechnika Krakowska, energetyka na wydziale inżynierii elektrycznej i komputerowej, stacjonarne, kryteria przyjęć, informacja - strona 1

Fragment notatki:

Energetyka kierunek międzywydziałowy - stacjonarne studia II stopnia Redaktor: Administrator    na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Studia stacjonarne
Czas trwania:
1,5 roku Liczba miejsc:
zostanie podana w terminie późniejszym
Specjalność:
rozproszona generacji energii elektrycznej
Kryteria przyjęć
Uprawnieni kandydaci:
O przyjęcie na kierunek studiów energetyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach studiów: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, informatyka, informatyka stosowana lub mechatronika.Warunkiem koniecznym umieszczenia na liście rankingowej jest wykazanie minimum 60% łącznej liczby godzin zaliczonych z listy przedmiotów podstawowych i łącznej liczby godzin zaliczonych z listy przedmiotów kierunkowych, wymienionych w standardach kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku energetyka.Kryteria kwalifikacyjne:O przyjęcie na kierunek studiów elektrotechnika decyduje:
złożenie dokumentów,
miejscena liście rankingowej tworzonej na podstawie średniej ważonej z toku studiów obliczonej przez macierzystą uczelnię.
Wymagane dokumenty:
dyplom ukończenia studiów,
suplement do dyplomu lub indeks z ukończonych studiów,
zaświadczenie o średniej z toku studiów,
pozostałe dokumenty wskazane w zarządzeniu Rektora Politechniki Krakowskiej.


(…)

… się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach studiów: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, informatyka, informatyka stosowana lub mechatronika. Warunkiem koniecznym umieszczenia na liście rankingowej jest wykazanie minimum 60% łącznej liczby godzin zaliczonych z listy przedmiotów podstawowych i łącznej liczby…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz