Śmierć cywilna - strona 2

Prawo osobowe i rodzinne-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adam Redzik
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560

fizycznej i poprzez śmierć fikcyjną (zwaną później śmiercią cywilną) → następstwo wyjęcia spod prawa...

ABGB, BGB, KN i spadkobranie testamentowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2989

także śmierć cywilna w prawie rosyjskim natomiast zdolność do testowania odbierało skazanie na ciężkie kary ...

Źródła prawa karnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1533

, też kwalifikowanych, przywrócenie konfiskaty i kar mutylacyjnych (piętnowanie), kara dodatkowa śmierć cywilna...

Prawo spadkowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1386

. lichwiarze) -osoby dotknięte śmiercią cywilną -heretycy -dzieci nieślubne -zakonnicy -kobiety...

Przemoc rytualna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Mirosław Karwat
 • Przemoc w Polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1610

psychicznego zniszczenia lub spowodowania “śmierci cywilnej” wybranych osób przez wyjątkowo złośliwe i dotkliwe...

Prawo do wolności-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Krystyna Czuba
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455

i potajemnie. „Śmierć cywilna”. Dobre imię jest bardzo cenne/ Jest to wykroczenie przeciw sprawiedliwości...