Łupek ilasty w Polsce - strona 6

Plutonizm - Intruzja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1365

ulegały przeobrażeniu tworząc skały metamorficzne, np. łupki krystaliczne. W Polsce w okresie karbońskim...

Geologia - skały

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1645

Iłołupki, łupki ilaste spoista Iły Ilit, montmorylonit, kaolinit Szara Minerały ilaste: produkty wietrzenia...

Skały geologia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Geologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1400

wyróżniamy: żwir, gruz, piasek, muł. Ił (skały luźne) i zlepieńce, brekcje, piaskowce, mułowce, łupki ilaste...

SUDETY ZACHODNIE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia Śląska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295

i porfiry), cechsztyn (dolomity i wapienie, łupki miedzionośne) Młodszy wulkanizm (środkowy oligocen...

Warunki i zasoby przyrodnicze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

ziemny, łupki bitumiczne) METALICZNE- rudy wszystkich metali NIEMETALICZNE- surowce chemiczne np. siarka...

Geologia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ruszycka
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1477

). W Sudetach zupełny brak osadów jurajskich. Sedymentacja - łupki ilaste, wapienie, margle, dolomity, wapienie...