Łupek ilasty skład mineralny - strona 6

Geologia - skały

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1645

Iłołupki, łupki ilaste spoista Iły Ilit, montmorylonit, kaolinit Szara Minerały ilaste: produkty wietrzenia...

Gleboznawstwo - wykład 1

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Lucjan Wyka
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1372

mineralnych o uziarnieniu piasków słabogliniastych i drobniejszym >0,6Corg  zawartość fosforu rozpuszczonego...

Geomorfologia - kras, sufozja

 • Politechnika Gdańska
 • Geomorfologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1484

na: • fizyczne (mechaniczne) - rozpad skały bez zmiany jej składu chemicznego, zachodzi przy częstych zmianach...

Ceramika ogniotrwała

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3150

kwarcowe i łupki kwarcytowe. Przydatność przemysłowa surowców krzemionkowych do produkcji tych wyrobów...

Makroskopowe rozpoznawanie skał

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jacek Gucwa
 • Geologia dynamiczna
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 3045

żyłowych. Biotyt powszechnie występuje w niektórych skałach metamorficznych, takich jak łupki łyszczykowe...