Ługowanie - strona 11

Pigmenty nieorganiczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Hoffmann
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1169

ługuje się wodą lub rozcieńczonym kwasem uzyskując roztwór o stężeniu TiO2 100 - 200 g/l, zawierający...

Sprawozdanie - eksploatacja złóż

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 707

chemicznego. Metody te nazywamy urabianiem fizycznym. Do tych metod zaliczamy: - ługowanie; - ogrzewanie...

Skały osadowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1372

chemicznego w klimacie gorącym i wilgotnym. Krzemionka i węglany są ługowane ze zwietrzeliny, a na miejscu...

Bisfenol A.

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

w wodzie • BPA może ługować z polikarbonatów i żywic epoksydowych. • BPA rozpuszczony w wodzie ma niską...

Technologia betonu - wykład 2

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Technologia betonu
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1001

przyczyn obniŜa się < 11,8; np. karbonatyzacja lub ługowanie Ca(OH)2 - warstwa ta przestaje istnieć i stal...