Sprawozdanie - eksploatacja złóż

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie - eksploatacja złóż - strona 1 Sprawozdanie - eksploatacja złóż - strona 2 Sprawozdanie - eksploatacja złóż - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie eksploatacji górniczej i wybierania.
Eksploatacja górnicza i wybieranie to zespół czynności mających na celu pozyskiwanie minerału użytecznego dla potrzeb człowieka. Obiektem eksploatacji górniczej jest złoże.
W zależności od głębokości zalegania złoża rozróżnia się następujące rodzaje eksploatacji:
Eksploatacja naziemna - czyli odkrywkowa
Eksploatacja podziemna - czyli głębinowa, która dzieli się na typowo górniczą i odwiertową.
- Eksploatacja typowo górnicza - polega na eksploatowaniu złoża sposobem podziemnych robót górniczych wymagających zatrudnienia załogi.
- Eksploatacja odwiertowa lub wiertnicza polega na pozyskiwaniu złóż z głębi ziemi za pomocą odwiertów dokonywanych z powierzchni ziemi.
Eksploatacja podmorska.
Ze względu na sposób pobierania kopaliny użytecznej z calizny złoża wyróżnia się następujące metody eksploatacji:
Metody w skutek, których zmienia się stan skupienia kopaliny użytecznej bez zmiany składu chemicznego. Metody te nazywamy urabianiem fizycznym. Do tych metod zaliczamy:
- ługowanie;
- ogrzewanie;
- zgazowanie.
Metoda, która polega na zamianie stanu skupienia oraz na zmianie składu chemicznego eksploatowanej kopaliny. Metodę tą nazywamy urabianiem chemicznym.
Metody zwane urabianiem mechanicznym:
- urabianie ręczne;
- hydrourabianie;
- urabianie materiałem wybuchowym;
- urabianie maszynami.
Technologie podziemnego wybierania kopalin stałych obejmują następujące procesy:
Urabianie kopaliny użytecznej;
Ładowanie i transport urobku;
Obudowę górniczą;
Likwidację wybranych przestrzeni czyli zrobów.
Ogólne zasady eksploatacji złóż węglowych. Eksploatację złóż węglowych obowiązują zasady:
Zasady ekonomiczne: - Nakazują one prowadzenia eksploatacji złoża w taki sposób, aby kopalnia była rentowna i zapewniała odpowiednią ilość i jakość minerału użytecznego dla gospodarki narodowej, - Nakazuje, aby wydobywać złoża w taki sposób, by jak najmniej się zmarnowało;
- Przestrzega by stosować się do przepisów dotyczących ochrony środowiska i BHP. Względy bezpieczeństwa:
- Roboty górnicze powinny być prowadzone na podstawie szczegółowej dokumentacji
- Złoże kopaliny użytecznej powinno być przygotowane i wybierane planowo.
- Złoże powinno być wybierane z góry na dół.
- W przypadku wybierania blisko siebie zalegających pokładów odległość frontów

(…)

… jest to likwidacja wyrobiska, inaczej mówiąc wypełnienie wybranej przestrzeni poeksploatacyjnej o wyborze sposobu kierowania stropem w głównej mierze zależy rodzaj skal stropowych.
W zależności od własności skał stropowych i spągowych oraz od grubości pokładu można stosować następujące sposoby:
- Łagodne uginanie stropu
- Zawał pełny
- Zawał częściowy
- Podtrzymywanie stropu podsadzką suchą i hydrauliczną
Łagodne…
…, gdyż zatrzymanie go na kilka dni spowoduje ugięcie się stropu przy czole przodka co może uszkodzić obudowę i zmniejszy się przekrój roboczy wyrobiska.
Zawał pełny - Ten sposób opanowania stropu stosuje się przy dużej grubości stropu bezpośredniego(1 klasa), przy wybieraniu węgla grubości nawet do 4 m. Przy wybieraniu systemem ścianowym zawał wywołuje się systematycznie w ślad za posuwającym się przodkiem…
… - polega na wypełnieniu skała płonna lub innym materiałem podsadzkowym całej przestrzeni poeksploatacyjnej w przypadku podsadzki pełnej, która z materiałów mało ściśliwych stanowi gwarancję dobrego panowania nad sztywnym i mocnym stropem. Podsadzka może być tez częściowa wtedy wypełnia się tylko jakiś rejon lub nie całkowicie przestrzeń.
Podsadzka hydrauliczna - jest to mieszanina piasku kwarcowego z wodą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz