Immunologia transplantacyjna - receptory limfocytów T - wyklad

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Immunologia transplantacyjna - receptory limfocytów T - wyklad - strona 1 Immunologia transplantacyjna - receptory limfocytów T - wyklad - strona 2

Fragment notatki:

Receptory limfocytów T RECEPTORY LIMFOCYTÓW T WIĄŻĄCE ANTYGEN: Receptory TCR (T cell recpetors) -są obok immunoglobulin jedynymi cząstkami zdolnymi do swoistego wiązania antygenów. Z tym wyjątkiem, że immunoglobuliny wiążą dowolne antygeny a receptory limfocytów T odpowiadają na antygeny peptydowe powstałe z białek "pociętych" przez enzymy hydrolityczne na małe fregmenty i połączone cząsteczkami MHC limfocyty T mogą również rozpoznawać i odpowiadać na antygeny lipidowe i glikolipidowe prezentowane im w połączeniu z cząsteczkami CD1, a niektóre limfocyty Tγδ rozpoznają pirofosforan izopentylu. BUDOWA RECEPTORÓW LIMFOCYTÓW WIĄŻĄCYCH ANTYGEN: • TCR jest zbudowany z dwóch łańcuchów, a każdy łańcuch ma część stałą i część zmienną a przez krótki odcinek jest związany z błoną komórkową. • wykryto dwa typy receptorów: • receptory składające się z łańcuchów α i ß • receptory składające się z łańcuchów γ i δ • ponad 90% limfocytów T krwi obwodowej ma receptory α i ß, a tylko ok 1 -10% limfocytów T to komórki z receptorami γ i δ. Te dwie grupy określa się jako limfocyty T αß i limfocyty T γδ • W receptorach ab łańcuchy są połączone mostkiem dwusiarczkowym, a receptory γδ występują w dwóch odmianach: -w odmianie pierwszej łańcuch γ zawiera cysteinę, co umożliwia mu tworzenie wiązań δ -w drugim łańcuch γ jest nieco dłuższy i nie zawiera cysteiny no i nie tworzy mostku (co za pech), lecz łączy się z łańcuchem δ wiązeniem kowalencyjnym (co za spryt) AKTYWACJA LIMFOCYTA T, ROLA RECEPTORA TCR, CZĄSTKI MHC W OBLICZU ANTYGENU: - w kontakcie z antygenem prezentowanym przez cząstki MHC najistotniejsze znaczenie mają regiony CDR3 łańcuchów α i ß, w których występuje największa zmienność, natomiast regiony CDR1 i CDR2 odgrywają mniejszą rolę. - zarówno receptory αß, jak i γδ łączą się w błonie limfocytów T z kompleksem CD3, który składa się u człowieka z pięciu łańcuchów: γ, δ, ε, ζ, η zwanych czasami niezmiennymi w celu odróżnienia od łańcuchów TCR. - łańcuchy CD3 pośredniczą w przekazywaniu sygnału aktywującego komórkę z receptora limfocytu T, który związał antygen do wnętrza komórki. Kompleks TCR - CD3 pozostaje w błonie komórkowej w kontakcie z cząstkami: CD2. CD5. CD4 lub CD8. - pomimo małego powinowactwa limfocytów T do antygenów prezentowanych im przez komórki MHC w porównaniu z powinowactwem przeciwciał do antygenu, to do aktywacji limfocytów T wystarczy zaledwie 100 spośród 100 000 cząsteczek MHC obecnych na danej komórce prezentującej, - okazało się, że. pojedynczy kompleks cząsteczki MHC z okrężnym antygenem może po kolei połączyć się - łącząc się i rozłączając -aż z około 200 TCR na limfocycie T. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz