Dojrzewanie limfocytw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dojrzewanie limfocytw - strona 1 Dojrzewanie limfocytw - strona 2 Dojrzewanie limfocytw - strona 3

Fragment notatki:


10. Dojrzewanie limfocytów - prekursory LimT napływają do grasicy już w 7-8 tygodniu ciąży
- powstają one początkowo w płodowym pęcherzyku żółtkowym oraz w wątrobie płodowej
- w późniejszym okresie płodowym oraz po urodzeniu prekursory LimT docierają do grasicy ze szpiku
- w szpiku obecne są komórki macierzyste krwiotowrzenia
- powstają z nich erytrocyty, megakariocyty, granulocyty i monocyty oraz poprzez aktywację czynnika transkrypcyjnego Icaros również wspólne komórki progenitorowe limfopoezy (CLP)
- z komórek CLP powstają komórki dendrytyczne, komórki NK i LimB, a po pobudzeniu receptorów Notch-1 również limfocyty pre-T
- CLP oraz pre-T dostają się ze szpiku do krwi, stamtąd wędrują do grasicy
- w grasicy z pre-T powstają pro-T, pre-T (znowu) i LimT
- w grasicy z CLP powstają komórki dendrytyczne, komórki NK, LimB i po pobudzeniu receptora Notch-1 limfocyty pro-T przechodzące w pre-T i LimT
Etapy dojrzewania limfocytów T - w trakcie dojrzewania tymocytów kilka procesów selekcji
- są to tzw wąskie gardła limfopoezy, w ich następstwie dochodzi do eliminacji 95% dojrzewających komórek
- proces dojrzewania LimT można podzielić na fazę wczesną, w trakcie której dojrzewające LimT nie mają receptora TCR i fazę późną w której tymocyty mają pełną ekspresję receptorów rozpoznających antygen
- faza wczesna zaczyna się od powstania komórek progenitorowych w szpiku i obejmuje zasiedlenie w grasicy, ekspansję komórek zasiedlających, ukierunkowanie rozwoju w stronę wczesnych tymocytów, rearanżację genów dla łańcucha β TCR, selekcję β oraz wyłączenie alleliczne
- w fazie późnej limfocyty poddawane są selekcji pozytywnej i negatywnej
Wczesna faza dojrzewania tymocytów - najmniej dojrzałe tymocyty nie mają ani kompleksu TCR/CD3, ani cząsteczek CD4 i CD8 - komórki potrójnie ujemne
- można wśród nich wyróżnić dodatkowe subpopulacje odpowiadające kolejnym stadiom dojrzewania
- w wyniku bezpośredniego kontaktu z komórkami zrębu i pod wpływem wydzielanych lokalnie cytokin komórki zasiedlające grasicę zaczynają intensywnie się dzielić
- musi powstać dużo komórek w których zostanie rozpoczęty proces rearanżacji genów TCR, im więcej komórek przystąpi do procesu, tym bardziej różnorodne będą TCR
- w każdej komórce rearanżacja odbywa się niezależnie i doprowadza do wytworzenia przypadkowych kombinacji segmentów genów VDJ (łańcuch β) i VJ (łańcuch α) kodujących różne TCR
- głównym celem procesów zachodzących w grasicy jest wytworzenie takich LimT które:
będą miały prawidłowo zbudowany receptor TCR (rozpoznaje antygeny prezentowane przez własne cz.MHC)


(…)

… głównie w szpiku
- najważniejszymi czynnikami transkrypcyjnymi determinującymi różnicowanie w kierynku LimB są Pax5 i EBF
Limfocyty pre-pro-B Pax5
TdT
RAG1/2
Il-7R
CD34
CD10
B220
CXCR4
- określane są tak komórki, w których pojawia się Pax5
- są to pierwsze komórki nieodwołalnie skazane na bycie LimB
- mają one fenotyp CD34+CD10+B220+
- w komórkach tych rozpoczyna się ekspresja genów dla RAG1, RAG2…
… ten przez prawidłowy receptor TCR
- głównymi cząsteczkami umożliwiającymi uniknięcie programowanej śmierci są białka Bcl-2 i Bcl-xL
- ekspresja genów kodujących te białka indukowana jest przez wiele sygnałów z których najważniejsze pochodzą od Il-7R i TCR (poprzez CD3)
- we wczesnych etapach dojrzewania główną rolę w utrzymaniu limfocytów przy życiu pełni Il-7
- w trakcie selekcji β główna rola hamowania apoptozy…
…) lub też zastępczy łańcuch lekki
- pojawienie się BCR w błonie jest sygnałem wstrzymującym dalsze rearanżacje genów immunoglobulinowych (wyłączenie alleliczne - zahamowanie ekspresji genów RAG, sprawdzenie funkcjonalności łańcucha ciężkiego - selekcja pozytywna oraz ekspansja klonalna prekursorów LimB)
Limfocyty pre-BII małe, nieproliferujące
Pax5
TdT
RAG1/2
VHDJH μHC
ϕL
VLJL
Il-7R
- (zanik)
- CD10
B220
CXCR4
CD19…
… przypada receptorowi pre-TCR
- w przebiegu selekcji pozytywnej rolę tę przyjmuje TCR, jeśli syganały zbyt słabe lub zbyt silne - endocytoza receptorów, to apoptoza (selekcja negatywna)
- największy wpływ na selekcję tymocytu ma awidność TCR do peptydów
- podobną awidność mają peptydy słabi agoniści obecne w dużej ilości w grasicy, jak i peptydy silni agoniści obecne w ilości małej
Powstawanie limfocytów T…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz