Ideologia absolutyzmu oświeconego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ideologia absolutyzmu oświeconego - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Ideologia absolutyzmu oświeconego: W okresie oświecenia zakończono proces kształtowania się monarchii absolutnej (pomimo ogromnych wad tego ustroju, dostrzegano w nim gwaranta zachowania względnego porządku społecznego i przeciwnika zapędom rewolucyjnym). Twórcy ideologii oświecenia, pragnący dokonać istotnych zmian, a zwłaszcza wtłoczenia elementów kapitalizmu w schemat struktur politycznych feudalizmu, dostrzegali, że przy realizacji tych celów pomocna okazać się może ideologia absolutyzmu. Nie oznacza to oczywiście, że oświecenie wspierało tą ideologię i takie struktury polityczne - chciało je jedynie wykorzystać dla swoich interesów (warto wspomnieć, że myśliciele tej epoki wykazywali mnogość anachronizmów ustroju absolutnego). Ugruntowało się nawet przeświadczenie, że oświecenie stworzyło ideologię tzw. absolutyzmu oświeceniowego (było to „nowe”, oświeceniowe uzasadnienie doktrynalne absolutyzmu).
główne cechy absolutyzmu oświeceniowego:
nawiązywał on do doktryny prawa natury (wykorzystywano elementy utylitaryzmu i argumentacji racjonalistycznej)
monarcha oświecony nie usposabia już państwa (jest on bowiem sługą państwa - pierwszym urzędnikiem)
brak boskości władzy monarszej (jego prymat wypływa z przesłanej racjonalnych, a nie metafizycznych)
mądry władca - „widzący dalej” - sam włada, ku chwale i szczęściu poddanych
monarcha oświecony jest inteligentny i nowoczesny (zna literaturę, interesuje się nauką, wspiera kulturę i filozofię, jest tolerancyjny i humanitarny)
oświecony monarcha to ojciec całego narodu (dba o bezpieczeństwo i pokój, rozwój gospodarczy), zwolennik tolerancji religijnej i liberalizmu ekonomicznego
jego władza jest nieograniczona (nie wiążą go opinie ludności), wyklucza się zatem wolność i równość w sferze polityki
absolutyzm oświecony „przyniósł” szereg zmian, m.in. nastąpiła wielka kodyfikacja prawa, rozwój humanitaryzmu prawniczego
warto wspomnieć, że jedynie nieliczni, np. Diderot rozumieli, że praktycznie nie ma żadnych różnic politycznych i ustrojowych między absolutyzmem oświeconym a despotyzmem poprzedniej epoki
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz