Higiena i epidemiologia, Postulaty Hilla - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3101
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Higiena i epidemiologia, Postulaty Hilla - omówienie - strona 1 Higiena i epidemiologia, Postulaty Hilla - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Postulaty Hilla
kryteria przyczynowości Austina Bradforda Hilla (1897-1991) - cenionego brytyjskiego statystyka medycznego.
Wyróżnił on dziewięć warunków, jakie musi spełniać rozpatrywana przesłanka, by można ją było uznać za przyczynę danego zjawiska. W przypadku koncepcji Hilla kryteria służą głównie ocenie związku pomiędzy czynnikiem chorobotwórczym a chorobą, jednak zawarte w niej założenia są na tyle ogólne, że stanowią znakomity punkt wyjścia dla
rozpatrywania również innych aspektów niewiążących się bezpośrednio z chorobą, jednak powiązanymi z obszarem zainteresowań promocji zdrowia. Wyróżnione w ramach tej koncepcji kryteria:
1. Następstwo czasowe: przyczyna zawsze musi poprzedzać skutek.
2. Siła związku: oceniana na podstawie kryteriów statystycznych. Im większa siła związku, tym większe prawdopodobieństwo zachodzenia pomiędzy przyczyną a skutkiem relacji przyczynowej.
3. Trwałość: powtarzalność związku w doświadczeniach różnych badaczy, w różnym czasie i w różnych miejscach.
4. Specyficzność związku: szczególna przyczyna wywołuje specyficzny skutek, lub też specyficzna grupa przyczyn działa szczególnie efektywnie.
5. Nachylenie: zwiększona liczba występowania skutku idzie w parze ze zwiększoną ekspozycją na przyczynę.
6. Wiarygodność: zgodność założenia o istnieniu związku przyczynowego z funkcjonującymi przekonaniami.
7. Koherencja: zgodność pomiędzy obserwacjami i hipotezą.
8. Eksperyment: demonstracja możliwości istotnej zmiany skutku poprzez kontrolowaną zmianę przyczyny.
9. Analogia: większa gotowość do zaakceptowania twierdzenia, jeśli jest ono zgodne dotychczasowymi poglądami.
1) stałość związku - wyniki powtarzają się niezależnie od miejsca i metody badania;
2) siła związku - różnica między ilością, w jakiej badany czynnik występuje w przypadku choroby oraz w przypadku braku choroby;
3) swoistość związku - ograniczenie związku do jednej przypuszczalnej przyczyny i jednego efektu;
4) związek dawki z odpowiedzią - wraz ze wzrostem natężenia lub czasu trwania narażenia na określony czynnik ryzyka, wzrasta ryzyko lub natężenie choroby;
5) następstwo w czasie - narażenie na przypuszczalną przyczynę zawsze poprzedza chorobę;
6) zasadność biologiczna - stwierdzony związek powinien zgadzać się z aktualną wiedzą odnośnie reakcji komórek, tkanek, organów i systemów na czynniki stymulujące je;
7) zgodność związku - ustalenia odnośnie związku powinny być zgodne z aktualną wiedzą odnośnie naturalnej historii i biologii chorób;
8) dowód eksperymentalny - jeśli to możliwe, powinien być dostępny dowód na istnienie badanego związku (eksperymentalny lub quasi-eksperymentalny)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz