Henri Fayol - organizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Henri Fayol - organizacja - strona 1 Henri Fayol - organizacja - strona 2

Fragment notatki:

Henry Fayol
Zasługą Fayola było sformułowanie 14 zasad:
1- Podział pracy - w przedsiębiorstwie (we wszystkich działach) powinna być stosowana ścisła specjalizacja, której celem jest właściwe wykorzystanie zatrudnionego pracownika. 2- Władza i odpowiedzialność - odpowiedzialność jest następstwem władzy. Władza jest to nadanie urzędowych uprawnień związanych ze stanowiskiem.
3 - Dyscyplina, czyli poszanowanie przepisów dotyczących: - podporządkowania się, - pilności, - pracowitości, - okazanie zewnętrznych oznak szacunku, - właściwe obsadzenie stanowisk przez odpowiedzialnych ludzi jest warunkiem poszanowania przepisów i kierowników.
4 - Jednoosobowe kierownictwo - podległy pracownik powinien otrzymywać polecenia od jednego kierownika (dotyczy to stosunku kierownik - podwładny). 5- Jednoosobowe zarządzanie - polegające na tym, że każdą grupą działań zmierzających do jednego celu musi kierować człowiek w myśl jednego planu, który wiąże jednoosobowe zarządzanie z funkcjonowaniem „grupy ludzkiej”.
6- Podporządkowanie interesu osobistego interesowi grupy - interes każdego zespołu powinien stać ponad interesem poszczególnych jego członków; jeżeli interesy są rozbieżne, zadaniem kierownictwa jest ich pogodzenie. 7- Wynagrodzenia personelu - stosowanie sprawiedliwych metod wynagradzania za pracę, które powinny maksymalnie zespolić tak pracowników, jak i pracodawcę.
8 - Centralizacja - stopień scentralizowania władzy w przedsiębiorstwie określają konkretne okoliczności; jej wynikiem powinna być maksymalna korzyść. 9 - Hierarchia - traktowana jest jako „linia władzy” od najwyższych szczebli do najniższych i niewskazane jest pomijanie drogi hierarchii, natomiast w przypadkach szczególnych pominięcie tej drogi nie powinno pociągać za sobą skutków służbowych.
10 - Ład - Fayol dzieli tę zasadę na „ład rzeczowy” i „ład społeczny” i definiuje ją następującą formułą: „miejsce dla każdej rzeczy (człowieka), a każda rzecz (człowiek) na swoim miejscu”. Jest to zasada organizacji dotycząca rzeczy i ludzi.
11- Sprawiedliwy stosunek do podwładnych - traktowanie zespołu sprawiedliwie i życzliwie, zachęcanie pracowników do wkładania wykonywane czynności całej dobrej woli. 12 - Stabilizacja - płynność kadr jest przyczyną i skutkiem złego zarządzania, powoduje koszty związane z rotacją (kształcenie nowych pracowników).
13 - Inicjatywa - przejawia się w zdolności do opracowywania planów, wykonywania planów; kierownicy powinni zachęcać podwładnych do wykazywania inicjatywy.””
14 - Espirit de corpus

(…)

… lub zespół sterowanych mechanizmów (robotów) w postaci produkcji. W wyniku realizacji procesu produkcyjnego materiały wejściowe przetworzone zostają za pomocą narzędzi pracy na produkty gotowe.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz