Gospodarka magazynowa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka magazynowa - omówienie - strona 1 Gospodarka magazynowa - omówienie - strona 2 Gospodarka magazynowa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Gospodarka magazynowa
Podstawowa obsługa magazynu
Charakterystyka ogólna
Do obsługi magazynów oraz zarządzania ruchem towarów w magazynach przeznaczony jest moduł gospodarki magazynowej.
Podstawowa funkcjonalność modułu to:
zarządzanie kartoteką towarów,
wystawianie, edycja, przeglądanie i drukowanie różnego rodzaju dokumentów magazynowych,
sporządzanie podstawowych zestawień magazynowych jak stany magazynowe, bilans, zestawienia dokumentów magazynowych wg licznych kryteriów,
inwentaryzacja magazynowa,
przyjęcie i dystrybucja towarów.
Ilość magazynów w systemie może być dowolna, a struktura terytorialna (magazyn główny, podmagazyny lub sklepy) definiowana jest przy parametryzacji systemu na podstawie struktury organizacyjnej firmy i firm współpracujących. Ruch towarów w magazynie może odbywać się według jednej z metod: FIFO, LIFO, ceny średnioważone oraz według wyboru użytkownika.
Funkcjonalność
Moduł gospodarki magazynowej oferuje odpowiedni zestaw funkcji pozwalających na utrzymanie pełnej kontroli nad bieżącym stanem magazynu oraz działaniami, które na ten stan wpływają.
Prowadzenie ewidencji dokumentów magazynowych
Umożliwia prowadzenie ewidencji zdarzeń zachodzących w codziennej pracy magazynu, takich, jak: bilans otwarcia, przyjęcie towarów na magazyn, wydanie towarów z magazynu, przesunięcia międzymagazynowe, rozchody wewnętrzne, przychody wewnętrzne, oraz korekty i zwroty magazynowe, a także zwroty opakowań. Wraz z rejestracją zdarzenia gospodarczego może być generowany odpowiedni dokument księgowy.
Dokumenty magazynowe wystawiane podczas rejestracji dokumentów sprzedaży i zakupów znajdują się również w ewidencji dokumentów magazynowych.
Podczas wystawiania dokumentów magazynowych użytkownik korzysta z gotowych kartotek kontrahentów i magazynowych. Każdy rodzaj dokumentu magazynowego może posiadać własny typ, co umożliwia dodatkowe skatalogowanie i uporządkowanie. Dokumenty mogą być drukowane w trybie tekstowym i graficznym. Dokumenty magazynowe mogą być również rejestrowane w walucie.
Każda nowa partia towaru jest w systemie rejestrowana, wraz z podstawowymi danymi jak ilość w partii, ceny, możliwe jest również nadanie numeru partii. Ponadto każdy towar w partii może posiadać własny numer seryjny.
Wszystkie partie mogą być następnie przeglądane, dostępna jest historia wszystkich przyjęć i wydań wraz z cenami, datami, oraz informacjami o użytkownikach sporządzających poszczególne dokumenty.
System zapewnia zatem pełną kontrolę wszystkich operacji magazynowych.
Dla dokumentów przyjęcia PZ możliwe jest automatyczne wygenerowanie cennika partii przy wykorzystaniu funkcjonalności cenników opisanej w module Sprzedaż. Możliwe jest również określenie dodatkowych kosztów nabycia towarów, które wpływają na wartość magazynową. Dotyczy to najczęściej towarów importowanych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz