Logistyka - Zamówienia od klientów i dostawców - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyka - Zamówienia od klientów i dostawców - omówienie - strona 1 Logistyka - Zamówienia od klientów i dostawców - omówienie - strona 2 Logistyka - Zamówienia od klientów i dostawców - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Logistyka
Możliwości
Obsługa zagadnień logistycznych w systemie ISOF opiera się na trzech modułach:
obsługa ofert,
obsługa Zamówień od klientów,
obsługa Zamówień do dostawców.
Jednakże wiele zagadnień wspierających Logistykę można znaleźć również w innych modułach systemu jak Sprzedaż, Gospodarka magazynowa, Zakupy, co znacznie poprawia ergonomię pracy oraz usprawnia liczne procesy związane ze sprzedażą i zakupem towarów i usług.
Oferty
Wprowadzenie
ISOF zawiera moduł Obsługi ofert dla klientów. Moduł ten jest częścią rozwiązań logistycznych, jest ściśle zintegrowany z modułem obsługi Zamówień od klientów oraz modułem DMS. Może również być wykorzystywany samodzielnie. Umożliwia przygotowanie i obsługę ofert składanych klientom z wykorzystaniem wszystkich dostępnych w systemie danych o kontrahentach i towarach, jak również umożliwia kalkulowanie marży na pozycjach oraz dla całego dokumentu.
Funkcjonalność
Moduł obsługi ofert pozwala na skalkulowanie oferty dla klienta, a także dalszą obsługę oferty w przypadku gdy zostanie ona przyjęta. Zawiera wiele funkcji usprawniających cały proces tworzenia i obsługi ofert.
Przygotowanie oferty
Oferta jest dokumentem, na którym określić można wszystkie potrzebne informacje, jak nazwa klienta, okres obowiązywania, wielkość stosowanego rabatu, wybór typu ceny wg której przygotowana ma być oferta, oraz wykaz towarów, produktów i usług.
Podobnie jak w przypadku innych dokumentów ISOF, użytkownik posługuje się dostępnymi w systemie kartotekami oraz słownikami. Dla każdej pozycji pokazana jest minimalna marża, oraz marża wyliczana w oparciu o zaproponowaną w ofercie cenę. Dodatkowo również wyliczana jest marża średnia dla całego dokumentu pokazująca użytkownikowi jak może kształtować się ewentualny zysk jeśli oferta zostanie zatwierdzona przez klienta. Oferty podlegają akceptacji, która jest konieczna do dalszej obsługi oferty w module zamówień. Ponadto oferty mogą być anulowane jeśli nie zostaną przyjęte oraz kopiowane w celu szybszego przygotowania nowej oferty. Możliwe jest wysłanie oferty do klienta przy pomocy poczty elektronicznej.
Współpraca ofert z modułem DMS
System zapewnia również wyszukiwanie wcześniej przygotowanych ofert w oparciu o różne kryteria wyszukiwania.
Moduł obsługi ofert jest zintegrowany z modułem DMS, w którym przechowywać można inne dokumenty ściśle powiązane z ofertą, jak listy przewodnie, kalkulacje dodatkowe warunki dotyczące oferty, itd. Wszystkie te dokumenty mogą być ze sobą powiązane, a dostęp do nich możliwy jest zarówno w module obsługi ofert jak i w module DMS.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz