Geodezja fizyczna elementów- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geodezja fizyczna elementów- opracowanie - strona 1 Geodezja fizyczna elementów- opracowanie - strona 2 Geodezja fizyczna elementów- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

GEODEZJA FIZYCZNA ELEMENTÓW
Elementy geodezji dynamicznej.
m1  m2
r2
Przyspieszenie siły przyciągania, siły ciężkości i odśrodkowej:
1 gal  1cm  s 2
Prawo Newtona (o wzajemnym przyciąganiu): F  k 
m
1miligal  10 3 cm  s 2
1mikrogal  10 6 cm  s 2
R
M
Ziemia
- siła przyciągania: F  k 
M m
 m  g'
R2
g ' - przyspieszenie siły przyciągania; g '  k 
m
R2
- siła odśrodkowa:
oś obrotu
F – siła przyciągania ziemskiego

f  m 2 
f – siła odśrodkowa
f
F
P
c   2    
P – siła ciężkości
f  mc  m
2

 - promień równoleżnika
 - prędkość liniowa
 - prędkość kątowa Ziemi
c – przyspieszenie odśrodkowe.
- siła ciężkości (ciężar)
M
 2  
(*)
2
R
Ag  0  jest nadmiar mas (wzniesieni e geoidy )
P  m  g  g  g 'c  k 
g  0 ; g   ;
g  0 ; g   ;
Ag  0  ubytek mas (depresja geoidy )
Mapy anomalii g
II twierdzenie Stokes’a (1849 r.)
 
a
g  F( ) d (całka po całej Ziemi (0;) gdzie: a – promień równika, G – średnia
N
G 0

wartość ze wszystkich pomierzonych i zredukowanych wartości  ,  - odległość sferyczna
między punktem o znanej anomalii g a punktem gdzie wyznaczamy odstęp elipsoidy od
geoidy (N), N – odstęp geoidy od elipsoidy, (g ) - anomalie przyspieszenia siły ciężkości,
F( ) - funkcja Stokes’a
F( ) 
sin  2 
cos ec  1  6 sin  5 cos  3 cos  ln(sin  sin )
2 
2
2
2
2 

0
F( )
+1,00 +1,21 0,47
10
30
60
90
120
1
180
-0,90 -1,08 +0,08 0,00
N 2
1
3
Odchylenie pionu.
- kąt między kierunkiem linii pionu i kierunkiem normalnej do elipsoidy.

zo
A

90-B
 z’ -L
za
B
90-

S
A
N
zg – zenit geodezyjny
za – zenit astronomiczny
B – biegun geoidy
 - odchylenie pionu
  zz'
 - składowa południkowa odchylenia pionu
 - składowa w I wertykale odchylenia pionu
    cos A 2
2
2
    
    sin A 
 ma znak „+” gdy linia pionu odchyla się na północ od normalnej do elipsoidy
 ma znak „+” gdy za odchyla się na wschód od zg.
Dla małych rozmiarów trójkąta za, zg, z’
  90  B  (90   )      B
sin 
sin(90   )

sin( A  L)
sin 90
A    (  L) sin 

- równanie Laplace’a
Wzory Vehig – Meinesza
2 
1
 
gQ  sin A ddA
2  
0 0
2 
    Lcos 
1

gQ  cos A ddA
2  
0 0
składowe)
Znając anomalie g otrzymamy odchylenia pionu (ich
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz