Finanse - wykład 2b

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wykład 2b - strona 1 Finanse - wykład 2b - strona 2 Finanse - wykład 2b - strona 3

Fragment notatki:

OPERACJE OTWARTEGO RYNKU
 Od połowy lat 80. zyskiwały znaczenie w instrumentarium banków centralnych
 Rozwój związany z liberalizacją przepływów kapitałowych
 Dziś główny instrument wpływania na płynność banków komercyjnych6
Rodzaje operacji otwartego rynku
 Transakcje bezwarunkowej sprzedaży/ zakupu papieru wartościowego
 Transakcje warunkowej sprzedaży/ zakupu papieru wartościowego
 Emisja własnych papierów dłużnych banku centralnego
Swap walutowy 7
Operacja warunkowa
Bank komerc. NBP
 Wymiana papieru wart.
na pieniądz
 Wymiana pieniądza na papier wartościowy8
Motywy stosowania operacji warunkowych
 Transakcje te nie wymagają tak płynnego i rozwiniętego rynku papierów wartościowych, jak w przypadku operacji bezwarunkowych
 Transakcje „odwracalne”
 Dobry efekt sygnalizacyjny przy braku wpływu na przychodowość papierów wartościowych9
OPERACJE DEPOZYTOWOKREDYTOWE (1)
 Początkowo operacje kredytowe banku centralnego pełniły kluczowe role w dostarczaniu płynności systemowi bankowemu
 W latach 80. zaczęły być wypierane przez operacje warunkowe - rozwój operacji otwartego rynku
 Zaczęły jednak pełnić rolę sufitu (podłogą pozostawały operacje otwartego rynku)10
OPERACJE DEPOZYTOWOKREDYTOWE (2)
 Wprowadzenie do użytku operacji depozytowych banku centralnego
 Ograniczenie od dołu wahań krótkoterminowych stóp proc. - podłoga
 Nowy korytarz wahań11
Implikacje wprowadzenia operacji depozytowo-pożyczkowych
 Stworzenie korytarza wahań krótkoterminowych stóp procentowych
 Sterowanie stopą O/N
 Pozostawienia siłom rynkowym kształtowania krzywej dochodowości12
Wahania stóp procentowych w Polsce
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
24-01-2005
24-03-2005
24-05-2005
24-07-2005
24-09-2005
24-11-2005
24-01-2006
24-03-2006
24-05-2006
24-07-2006
24-09-2006
24-11-2006
24-01-2007
24-03-2007
24-05-2007
24-07-2007
24-09-2007
24-11-2007
24-01-2008
24-03-2008
24-05-2008
24-07-2008
24-09-2008
24-11-2008
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz