Rodzaje kredytów NBP- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje kredytów NBP- opracowanie - strona 1 Rodzaje kredytów NBP- opracowanie - strona 2 Rodzaje kredytów NBP- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje kredytów NBP
Wstęp

Transakcje kredytowe obejmują wykorzystywane
przez banki centralne kredyty refinansowe.
Kredyty te związane są z pełnioną przezeń
funkcją „kredytodawcy ostatniej instancji”.
Kredyt refinansowyPodstawowym
zadaniem
refinansowych jest zapewnienie
bankom
komercyjnym
w
niespodziewanego jej zachwiania.
kredytów
płynności
sytuacji
W założeniu kredyty refinansowe mają służyć na
pokrycie przejściowych niedoborów płynności,
jest więc to instrument krótkoterminowy o
wyjątkowym charakterze.
Wyróżnia
się
dwa
rodzaje
kredytu
refinansowego- redyskontowy i lombardowy.
Charakterystyka kredytu
redyskontowego
KREDYT REDYSKONTOWY
Bank centralny,
przyjmując
przedstawiane mu do
wykupu weksle, udziela
bankom kredytu pod
zastaw tych weksli
Przyjmując weksel od
banku komercyjnego,
bank centralny potrąca
od nominalnej kwoty
weksla redyskonto
Bank Centralny wpływa
na jakość
dyskontowanych przez
banki komercyjne i
przedstawianych mu do
redyskonta weksli
(poprzez termin jego
wykupu lub liczby
podpisów na wekslu)
Stopa redyskonta weksli

Stopa redyskontowa, wg której bank
centralny skupuje weksle handlowe od
banków komercyjnych. Nie ma obecnie
znaczenia ekonomicznego ze względu na
zanik operacji redyskonta weksli
1989-12-01
1990-01-01
1990-02-01
1990-03-01
1990-04-01
1990-05-01
1990-06-01
1990-07-01
1990-10-15
1990-11-21
1991-02-01
1991-05-01
1991-07-05
1991-08-02
1991-09-15
1992-07-01
1993-02-22
1994-05-13
1995-02-21
1995-05-29
1995-09-18
1996-01-08
1996-07-17
1997-08-04
1998-02-26
1998-04-23
1998-05-21
1998-07-17
1998-09-10
1998-10-29
26
49
24
16
13
9
7
28
36
48
60
51
44
39
36
32
29
28
31
27
25
23
22
24,5
24,5
24,5
23,5
21,5
21,5
20
1998-12-10
1999-01-21
1999-09-23
1999-11-18
2000-02-24
2000-08-31
2001-03-01
2001-03-29
2001-06-28
2001-08-23
2001-10-26
2001-11-29
2001-12-01
2002-01-31
2002-04-26
2002-05-30
2002-06-27
2002-08-29
2002-09-26
2002-10-24
2002-11-28
2003-01-30
2003-02-27
2003-03-27
2003-04-25
2003-05-29
2003-06-26
2004-07-01
2004-07-29
2004-08-26
18,25
15,5
15,5
19
20
21,5
20,5
19,5
18
17
15,5
14
14
12
11
10,5
10
9
8,5
7,75
7,5
7,25
6,75
6,5
6,25
6
5,75
6,25
6,5
7
2005-03-31
2005-04-28
2005-06-30
2005-07-28
2005-09-01
2006-02-01
2006-03-01
2007-04-26
2007-06-28
2007-08-30
2007-11-29
2008-01-31
2008-02-28
2008-03-27
2008-06-26
2008-11-27
2008-12-24
2009-01-28
2009-02-26
2009-03-26
2009-06-25
2010-01-01
2011-01-20
2011-04-06
2011-05-12
2011-06-09
2012-05-10
2012-11-08
2012-12-06
6,5
6
5,5
5,25
4,75
4,5
4,25
4,5
4,75
5
5,25
5,5
5,75
6
6,25
6
5,25
4,5
4,25
4
3,75
3,75
4
4,25
4,5
4,75
5
4,75
4,5
Stopa redyskonta weksli
12
10
8
6
4
2
0
Charakterystyka kredytu
lombardowego LOMBARDOWY
KREDYT
Udzielany jest bankom
Bank centralny może
Najważniejszym
komercyjnym pod zastaw
regulować wolumen
narzędziem banku
papierów wartościowych. udzielanego kredytu na
centralnego pozostaje
Przyjmowane w zastaw
kilka sposobów
oprocentowanie
papiery wartościowe
(ograniczając w sposób
kredytów, kształtujące
stanowią

(…)

… dla kredytu redyskontowego,
ponieważ bank centralny nie przyjmuje do
redyskonta weksli „krótkich” (z terminem
płatności na przykład do 15 dni”. Natomiast
kredyty refinansowe stanowią dla banków
alternatywę dla kredytów zaciąganych na
międzybankowym rynku pieniężnym. Stopa
Stopa lombardowa

Stopa lombardowa stosowana przy udzielaniu
kredytu lombardowego bankowi
komercyjnemu na uzupełnienie niedoboru
środków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz